ιστότοπος προγράμματος

Inherit

INHERIT-Στρατηγικές βιώσιμου τουρισμού για τη συντήρηση και αξιοποίηση της παράκτιας και θαλάσσιας φυσικής κληρονομιάς της Μεσογείου

Περιγραφή Έργου

Το INHERIT αποσκοπεί στη βελτίωση των πολιτικών που ασκούνται στις παράκτιες περιοχές της Μεσογείου και σχετίζονται με την ενίσχυση της προστασίας της φυσικής κληρονομιάς τους, θεσπίζοντας μια νέα τουριστική στρατηγική που διαφυλάσσει και αξιοποιεί τη φυσική κληρονομιά των μεσογειακών τουριστικών προορισμών στις παράκτιες ζώνες. Το σχέδιο θα στηρίξει τις τοπικές αρχές και φορείς για να αναπτύξουν ή/και να βελτιώσουν τις απαραίτητες πολιτικές προστασίας ώστε να αυξήσουν τη βιωσιμότητα του τουριστικού τους μοντέλου και να αξιοποιήσουν όλα τα μοναδικά χαρακτηριστικά της παλιάς, σημερινής και μελλοντικής φυσικής κληρονομιάς των παράκτιων και θαλάσσιων ζωνών τους με έναν τρόπο που να δημιουργεί  έσοδα.

Το σχέδιο θα συμβάλει επίσης στη βελτίωση της συνεργασίας, στον κοινό και ολοκληρωμένο σχεδιασμό και στην καλύτερη διαχείριση των συγκρουόμενων συμφερόντων απέναντι στην ανάπτυξη των αναγκαίων υποδομών και δραστηριοτήτων όπως: α) υποδειγματικούς τουριστικούς προορισμούς που προστατεύουν αποτελεσματικά τη φυσική κληρονομιά τους, β) τουριστικές διαδρομές με φυσική κληρονομιά, χάρτες και μονοπάτια που συνδέουν τους προαναφερθέντες προορισμούς και γ) βέλτιστες πρακτικές για την προστασία και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη γεωπάρκων και άλλων φυσικών μνημείων.

Η προσέγγιση της πρότασης στα ως άνω ζητήματα συνοψίζεται στα παρακάτω:

  • Ένταξη της προστασίας της φυσικής κληρονομιάς και των αντίστοιχων δραστηριοτήτων στην Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης (ICZM) και στον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό (MSP).
  • Υιοθέτηση μέτρων προστασίας της φυσικής κληρονομιάς από την τουριστική βιομηχανία
  • Προώθηση τουριστικών δραστηριοτήτων με αειφόρο χαρακτήρα
  • Εναρμόνιση των πολιτικών τουρισμού και προστασίας της φυσικής κληρονομιάς στις Μεσογειακές  περιοχές
  • Δημιουργία προτύπων περιοχών εφαρμογής της προσέγγισης INHERIT και των διαπεριφερειακών μηχανισμών διαχείρισής τους
  • Δημιουργία του δικτύου INHERITURA από τις αντίστοιχες περιοχές, εμπνευσμένου από το δίκτυο NATURA 2000
  • Δημιουργία τουριστικών διαδρομών με πολλαπλούς προορισμούς στο δίκτυο INHERITURA που αναδεικνύουν την φυσική κληρονομιά της Μεσογείου

Ενημερωτικό Φυλλάδιο

Φυλλάδιο στα ελληνικά

Newsletters